TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda arazi kullanımı kanununda değişiklik teklifi ele aldı

ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanımına imkan sağlayan kanun teklifi kabul edildi.

AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplanan Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve 3 arkadaşı tarafından hazırlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele aldı.

Komisyonda kabul edilen bir önergeyle teklifin ismi "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi olarak değiştirildi.

Kabul edilen teklife göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçla kullanıma açılan arazilere, "Tarımsal bütünlüğü bozmaması" halinde, "İstenilen amaç" ile kullanımına izin verilecek.

"5 YTL ödenmesi şartı"

Bu izin için, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için 5 YTL ödenmesi şartı aranacak.

Bu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına başvurulacak. Başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işlemler tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecek. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.

Tarım arazisi niteliğinden çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda niteliğini değiştirecek. Tarım arazileri üzerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili yatırımlar ile jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları için yer tahsisi yapılabilecek.

Karapaşaoğlu, 22. Dönemde de benzer bir teklif vermişti. Kamuoyunda "Cargill Yasası" olarak gündemde tartışma konusu olan teklif, yasalaştıktan sonra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere iade edildiği Mecliste aynen kabul edilmişti. Yasanın bazı maddeleri, CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti.
dünya gazetesi