Veteriner Hekimler, kuş gribinin Marmara Bölgesi'ne doğru yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AB Veteriner Hekim Platformu'nun yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde tespit edilen Kuş Gribi hastalığının kanatlı sektörünün yoğun olduğu Marmara bölgesine doğru yayılma eğiliminde olduğu belirtildi. Kuş gribi gibi salgın hastalıklarla mücadelede başarı için veteriner hizmetlerinin etkin hale getirilmesinin zorunluluğuna işaret edilen açıklamada, "Veteriner hekimler, hizmetlerine 'hakim' olmak zorundadır. Yönetemediğimiz teşkilat ile hastalıkları önlememiz beklenemez" denildi. Bu günkü şartlarda kuş gribi hastalığının tüm dünyada ortadan kaldırılamayacağının kaydedildiği açıklamada, hastalığın dönüp dolaşıp Türkiye'ye geleceği savunuldu.Açıklamada, kuş gribi ile mücadelede hiçbir ülkenin kendi başına başarılı olamayacağı ifade edilerek, "Tüm ülkelerin birlikte çalışması ile hastalığın zararları en az seviyeye indirilebilir. Alınacak etkin tedbirler, yaygın iletişim ve erken uyarı sistemleri ile salgınların sınırlı odaklar halinde kalarak yayılması önlenebilir. Bu konuda en önemli görev veteriner sağlık çalışanlarına düşmektedir" denildi.

-"HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE ETKİN BİR BİÇİMDE YÜRÜTÜLEMİYOR"-

Türkiye'de kuş gribi hastalığının teşhisinin dünya standartlarında hızlı ve doğru şekilde yapılabildiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin bu alanda deneyim ve bilgi birikimine sahip uzman veteriner hekimlere sahip olduğu ve hastalığın teşhisi ile ilgili hiçbir sorunun Türkiye'de bulunmadığının altı çizildi. Buna karşın, Tarım Bakanlığı'nın taşra teşkilatında yeterli sayıda veteriner hekim, yardımcı sağlık personeli, araç-gerecin olmadığı ve mevcut heterojen yapılanmada hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülemediği de belirtildi.


Türkiye'de son derece modern ve yüksek biyogüvenlik şartlarını taşıyan entegre kanatlı tesislerin bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Nitekim geçmiş salgınlarda kanatlı sektörüne bulaşma olmamıştır. Ancak, bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Bu gerçek gözardı edilmeden biyogüvenlik önlemleri aynı sıkılıkta devam ettirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri kuruluşlar sürekli olarak kuş gribi hastalığı konusunda riskin hiçbir zaman sıfırlanamayacağı ve hazırlıklı olunması uyarıları yapmaktadırlar. Bu önemli konuda her kurum ve kesim sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeli ve risk olasılığını en aza indirmelidir" denildi.(ANKA)