TZOB Başkanı Bayraktar gerekli önlemlerin alınmaması durumunda birçok besici işletmesinin kapanacağını söyledi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, önlem alınmazsa Türkiye'nin 2013'te 164 bin ton et açığı vereceğini söyledi. Bayraktar'a göre bu durumda et ithalatı kaçınılmaz


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), hayvancılık sektöründeki sorunlara çözüm niteliğinde önlemlerin alınmaması durumunda Türkiye'nin beş yıl sonra rekor düzeyde bir 'et açığı' ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, besiciliğin en önemli girdilerinden biri olan yem fiyatlarındaki ciddi artışlara dikkat çekerek, "2006-2007 yıllarında fiyat değişimine bakıldığında; hammaddelerde yüzde 45,8-94,1 arasında, fabrika besi yeminde ise yüzde 49,3 oranında artış olduğu görülmektedir' dedi. Bayraktar'a göre üreticinin satış fiyatları yerinde saydı.
Bayraktar, toptan fiyatların sığır etinde 2006-2007 döneminde yüzde 2,4, koyun-kuzu etinde yüzde 3,8, 2007-2008 döneminde sığır etinde yüzde 4,5, koyun-kuzu etinde yüzde 7,4 artış olduğunu vurguladı.
Şemsi Bayraktar, üreticinin girdi fiyatlarındaki ciddi artışların yarattığı baskıyı yerinde sayan et fiyatlarıyla uzun süre göğüslemesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Eğer gerekli tedbirler alınmazsa birçok besici işletmesini kapatmak zorunda kalacaktır" dedi.


Et üretimi azalıyor
Kesilen hayvan sayısı ve et üretiminin sürekli azaldığına işaret eden Bayraktar, "1990 yılına göre 1995 yılında kesilen hayvan sayısı yüzde 40,4, et üretimi ise yüzde 18,1 azalmışken, bu azalışın yıllar itibarıyla devam ettiği, 2005 yılına gelindiğinde; kesilen hayvan sayısının yüzde 53, et üretiminin ise yüzde 19,2 azaldığı görülmektedir" diye konuştu. Bayraktar kırmızı et tüketiminin hızla azaldığını belirtti.
Kaçak ve kontrolsüz kesimler engellenemediği için, toplam et üretiminin yüzde 40'ının kayıt dışı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sınırlardan kaçak hayvan girişlerinin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini ifade etti. Bayraktar, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 2004 yılı verilerine göre, ülkemizde küçükbaş et üretiminin yüzde 69'unun büyükbaş et üretiminin yüzde 22'sinin, Toplam et üretiminin ise tahmini yüzde 40'ının kayıt dışı olduğunu göstermektedir" dedi.
Yapılan projeksiyonların Türkiye'de 2013 yılında 164 bin ton et açığı olacağını gösterdiğini bildiren TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, besiciliğe destek verilmemesi durumunda bu açığın daha da artacağını vurguladı. Şemsi Bayraktar, "İlerleyen dönemlerde tüketicilerin talebini karşılamak için Türkiye'nin et ithalatı yapması kaçınılmaz hale igelecektir" dedi.

RADİKAL - ANKARA