Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, GAP Kalkınma ve Rekabet Stratejisi'nde yatırım teşviki, turizm, organik tarım, altyapı çalışmaları, kamu/özel kurumların kapasitesinin artırılması gibi konuların ana eksenler olacağını söyledi.
GAP Kalkınma Platformu'nun üyeleriyle bugün bir araya gelen Bakan Ekren, Kasım 2006'da 9 ilden 9 işadamının başlattığı bu inisiyatifin bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Ekren, 4-5 yıllık bir sürede gerçekleştirilmesi hedeflenen eylem planını bölge temsilcilerinin de görüşünü alarak oluşturmak istediklerini söyledi. Platformun hukuki statüsünü de daha etkin ve hızlı sonuç alacak şekilde düzenlemek istediklerini dile getiren Ekren, GAP bölgesinde yerli ve yabancı yatırımcıların teşvik edilerek kalkınmayı amaçladıklarını kaydetti. Projenin BM tarafından da desteklendiğini ve makro sektörlerin öncelikli olduğunu ifade eden Bakan Ekren, yenilenebilir enerji, turizm, organik tarım ve organik giysiyi makro sektörlerde öne çıkan faaliyet alanları olarak sıraladı. Ekren, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek GAP-VEST fuarının etkin hale getirilerek verimli geçmesinde platform üyelerinin fikirlerinin önemli olduğunu da kaydetti.


Ekren, 9 ilde gerçekleştirilen GAP Ekonomik-Sosyal Koordinasyonu toplantıları sonrasında bir yol haritası çizmek için bölgeyi ziyaret eden bürokratlar ve gazetecilerin yanı sıra bölge milletvekillerinin de görüş ve izlenimlerine başvurduklarını açıkladı. Bakan Ekren, strateji belgesinin ana eksenlerini belirlerken ekonomik, sosyal ve kültürel değişimin bölgenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde nasıl gerçekleşeceğini ve kaynakların nasıl verimli kullanılacağını dikkate aldıklarını açıkladı. Ekren ayrıca, sulama sistemlerinden konutlara dek tüm altyapıyı yenileme çalışmaları, kamu-özel sektörün kurumsal kapasitesinin arttırılması ile bölgenin doğal yapısının korunarak turizme açılması gibi konuların eylem planındaki temel başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Projenin bütçesine ilişkin bir rakam vermeyen Bakan Ekren, bugünkü toplantıda çizilecek çerçevenin ardından rakamların da belli olacağını kaydetti.
iha