TBB'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) ilettiğe öneri yasalaşırsa, tarımsal kredilerde yasal takip süresi, diğer kredilere göre bir yıl sonra başlatılabilecek.

Kuraklık gibi doğal şartların ağırlaştığı durumlarda, çiftçinin kredi borcunu ödemede sorun yaşaması halinde, çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile kredi borçları yeniden yapılandırılırken, bu yapılandırmadan dolayı Hazinenin görev zararı ödemesi ortaya çıkıyor.

Tarım sektörünün doğal şartlara aşırı bağlı olması, sektörde sigorta bilincinin fazla yaygın olmaması, ayrıca sigortanın kapsamının kuraklık gibi yaygın afetleri de kapsamaması nedeniyle, sektöre yönelik kredilerin yapılandırılmasını kolaylaştırmak üzere, Karşılıklar Kararnamesi'nde bir değişiklik öneriliyor.

Mevcut durumda, bankalar, vadesinde ödenmeyen kredilerde, hemen karşılık ayırıp 90 gün içinde yasal takibe geçerken, Ziraat Bankasının önerisi ile tarımsal kredilerde yasal takibe geçme süresi 1 yıla kadar uzayabilecek.

TBB tarafından BDDK'ya iletilen öneri yasal düzenleme haline gelirse, bankalar, vadesinde tahsil edilemeyen tarımsal nitelikli kredi alacaklarını, tasfiye olunacak alacaklar hesabına almayarak bir yıl süreyle normal kredi hesaplarında izleyebilecek.

Yetkililer, düzenlemenin gerçekleşmesi halinde, yaygın afet durumlarında, bakanlar kurulu kararı gerekmeden bankaların bu tür tarımsal kredileri yeniden yapılandırabileceğini, böylece görev zararı uygulamasının da ortadan kalkacağını belirtti.

Tarım sektörüne geçen yıl 4 milyar 810 milyon YTL kredi kullandıran Ziraat Bankası, bu yıl 6 milyar YTL hacme ulaşmayı hedefliyor. Bankanın, 2002'de yüzde 11,7 olan takipteki kredilerin oranının geçen yıl yüzde 1,8'e gerilediği, bankacılık sektörü toplamında bu oranın yüzde 16,5'ten yüzde 3,4'e indiği belirtiliyor.

Haber1.com