Hazine arazisinin, belli bir bedel karşılığında özel şahısların kullanımına verilmesinde, bitkisel üretim amaçlı kullanımlarda söz konusu bedeller yarı oranında uygulanacak.

Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hazine'nin mülkiyetindeki taşınmazın kiralanması, ön izin verilmesi ve üzerinde irtifak hakkı kurulması gibi amaçlarla yapılan ihalelerde mevzuata göre hesaplanan bedeller, "bitkisel üretim"le sınırlı olmak kaydıyla tarım veya organize hayvancılık yapılmak üzere ihaleye çıkarılacak taşınmazlar için yüzde 50 indirimli uygulanacak.Söz konusu bedel, ön izin vermede ilk yıl için, varsa taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen yatırımın toplam maliyet bedelinin binde 1'inden veya taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5'inden az olmamak üzere belirleniyor. Kullanma izni veya irtifak hakkı kurulmasında ilk yıl için bedel, Hazine taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın toplam maliyet bedelinin binde 5'inden veya taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 1'inden az olmamak üzere takdir ediliyor. Kirada ise ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 5'inden az olmamak üzere belirleniyor. (ANKA)