Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan ve ülkemizin tahıl ambarı niteliğindeki Konya Ovası sulaması için büyük önem taşıyan Beyşehir Gölü'nü besleyen çay ve dere gibi akarsuların büyük bölümü bu yıl erken baş gösteren kuraklıkla birlikte kurudu, bazıları ise kurumaya yüz tuttu.

Anamas ve Sultan dağlarından inen çaylar ve dereler ile güney ve batı bölümündeki kalkarlerin çatlaklarından gelen pınarlar, göl dibindeki kaynaklar ve doğrudan göl yüzeyine düşen yağışlarla beslenimini sağlayan Beyşehir Gölü yaz mevsiminin gelmesi ile artan tarımsal sulamaya paralel olarak yeniden sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Yetersiz yağışlar, sıcaklarla birlikte artan buharlaşma kayıpları, beslenimini sağlayan akarsuların kurumaya başlaması Beyşehir Gölü'nün su seviyesini olumsuz yönde etkiliyor. Yaz döneminde Konya ve Isparta illerindeki tarımsal alanlarda artan sulama faaliyetlerinin de hız kazanması Beyşehir Gölü'nde alarm zillerinin çalmaya başlamasına neden oldu. Beyşehir Gölü'nü besleyen toplam 27 adet çay ve dereden en önemlileri olan kuzeyde Çarıksaray Deresi, batıda Ozan Çayı, güneyde Eflatunpınarı (Sarıöz Çayı), Termiye Çayı, Karadiken ve Soğuksu ile İli ırmaktır gibi akarsuların büyük bölümü kurudu, bazılarından ise su akışı bulunmadığı için yaz döneminde göl için hayat olamıyor.


Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Dursun Ersözlü, başta Konya Ovası olmak üzere Beyşehir Gölü Havzası ile Isparta ilindeki tarımsal alanları sulayan Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarının daha da artırılması gerektiğine dikkat çekerken, "Gembos Havzası'ndan geçtiğimiz yıl başlayan takviye sular Beyşehir Gölü'ne olumlu katkılar yapsa da beklenen ölçüde gerçekleşmedi. Gölü besleyen akarsu ve derelerde su akışı olmaması nedeniyle beslenim azaldı. Gölü besleyen akarsu ve derelerin artık büyük bölümü Beyşehir Gölü Havzası'nda son yıllarda sayısı giderek artan gölet ve barajların istifadesine sunulduğu için Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü bundan olumsuz yönde etkileniyor. Beyşehir Gölü'nü besleyen su kaynaklarını artırıcı projelerin geliştirilmesinin yanı sıra, tarımda modern çağa uygun sulama tekniklerinin bir an önce yaygınlaştırılması gerekiyor" diye konuştu.

iha