TÜRKİYE-Suriye sınırındaki 216 bin dönümlük mayınlı toprağın temizlenmesi için alternatifli yol bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değiştirilerek kabul edilen tasarıya göre mayın temizleme işi öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığı’nca "hizmet satın alınmak suretiyle" yapılmaya çalışılacak. Bu durumda bedeli bütçeden karşılanacak. Bu gerçekleştirilemezse, toprakların tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene, mayın temizleme işi ihale edilecek. Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaksızın yapılacak ihalede, askeri yasak bölgeler kapsam dışında kalacak. Mayın temizleme işi ve ihalesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca danışmanlık hizmeti alınabilecek.
haberler