Son yıllarda gerek tarım alanlarındaki yanlış kullanım, gerekse küresel ısınmanın etkisiyle hızlı bir şekilde yok olan sulak alanların sorunları ve çözüm önerileri Kayseri'de düzenlenecek konferansla masaya yatırılacak.
Erciyes Üniversitesi, 2009 İstanbul 5. Dünya Su Forumu ve Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Sulak alanlar konferansı' 10-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında Kayseri'de Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecek.


Türkiye'deki sulak alanlar hakkında mevcut bilgi birikimlerinin sunulması, sulak alanlarla ilgili problemler ve çözüm önerilerinin tartışılacağı konferansa çok sayıda çevrecinin katılması bekleniyor.

Doğal veya yapay, sürekli veya mevsimsel, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı, tuzlu tüm su kütlelerinin sulak alan olarak tanımlandığını belirten Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Utaş; bataklıklar, sazlıklar, sulak çayırlar ile akarsu deltalarının da sulak alan içinde yer aldığını hatırlattı.

Sahip oldukları biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik kaynakları olarak kabul edilen sulak alanların doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün önemli ekosistemleri olduğunu belirten Utaş, "Sürdürülebilir kalkınma çevre ile bütünleşmiş bir biçimde ele alınarak çevrenin korunması rasyonel bir gelişme ile birlikte sağlanmalıdır. Bu çerçevede sulak alanların korunması ve kalanların da kaybedilmemesi için konferanslar düzenleniyor. Erciyes Üniversitesi de bunlardan birisine ev sahipliği yapacak" dedi.

(Cihan Haber Ajansı)