Önemli olması nedeniyle duyuru niteliğinde yayınlıyoruz.


Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Yüksekokul Müdürü

Sayın İlgili,


Bu yıl ilk öğrencileri ile öğretime başlayacak olan MANTARCILIK PROGRAMI ile ilgilibazı verileri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Korkuteli, Türkiye mantar üretiminin yaklaşık yarısını (18 bin ton) üretmektedir. Türkiye’de tüm tarım sektörünün ve mantarcılığın geleceğinin diplomalı, mantar üreticileri ile gelişebileceği açıktır. Kültür mantarı üreticilerinin ve yeni iş kuran ve yatırım yapacakların mutlaka mantarcılık eğitimi almaları gereklidir.

“Özellikle bu yıl Korkuteli Meslek Yüksekokulunda açılan mantarcılık programına alınacak 30 öğrencinin en az %70’nin mantar yetiştiriciliği yapan ailelerin çocuklarından oluşmasını arzuluyoruz. Bunun gercekleşmesi modern ve bilimsel mantarcılığın yaygınlaşması için önemli olanaklar sağlayacaktır”. Hatta belki de planlı olarak ilk kez "Tarımda Aile işletmelerine kendi çocukları aracılığıyla bilim ve teknoloji transferi" sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Bu kapsamda Korkuteli’de ve Türkiye nin her yerinde mantarlılıkla uğraşan ailelerin bu konuya eğilerek, çocuklarını Korkuteli Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programını tercih etmelerini bekliyoruz.

Öğrencilerimize burs, çalışma, kaliteli eğitim, yurt dışı olnakları hazırlıyoruz.

Okuyucu kitlenizle konunun paylaşılması ile geleneksel mantar üretici işletmelere bilimsel verilerin kendi çocukları ile ulaştırlmasında katkınız olacağını düsünüyoruz.

ÖSY TERCİHLERİNİ BELİRLEYECEK ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİNİ, özellikle mantar yetiştiren ailelerin çocuklarını Yüksekokulumuz Mantarcılık Programına bekliyoruz.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Yüksekokul Md.

Telefon: 0242 310 24 76 / 0242 643 50 00
Faks : 0242 227 70 40 / 0242 643 50 05
E-mail: ozcatal...@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu

--------------------------------------------------

DÜSÜNCELER/HABERLER

ÖSY de Tercihiniz KORKUTELİ MYO OLMALI...

TÜRKİYE nin en iyi MANTAR TEKNİKERİ olmak, İYİ-GEÇERLİ BİR MESLEK SAHİBİ OLMAK için son günler. SON ŞANS...

ÖZELLİKLE KORKUTELİ DE VE ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDEKİ mantar yetiştiren ailelerin çocuklarının korkuteli myo ya mantarcılık programını tercih etmelerini bekliyoruz.

DİPLOMALI ÇİFTÇİLER, DİPLOMALI MANTAR ÜRETİCİLERİ

ÖZELLİKLE KORKUTELİ DE VE ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDEKİ mantar yetiştiren ailelerin çocuklarını korkuteli myo ya bekliyoruz.

Korkuteli’nde ve Türkiye’de tüm tarım sektörünün ve mantarcılığın geleceğinin diplomalı, mantar üreticileri ile gelişebileceKTİR. Kültür mantarı üreticilerinin ve yeni iş kuran ve yatırım yapacakların mutlaka mantarcılık eğitimi almaları gerekLİDİR.

“Özellikle bu yıl Korkuteli Meslek Yüksekokulunda açılan mantarcılık programına alınacak 30 öğrencinin en az %70’nin mantar yetiştiriciliği yapan ailelerin çocuklarından oluşması, bilimsel mantarcılığın yaygınlaşması için önemli olanaklar sağlayacaktır”. Bu kapsamda Korkuteli’nde bulunan ve mantarlılıkla uğraşan ailelerin bu konuya eğilerek, çocuklarını Korkuteli Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programını tercih etmeleri için isteklendirmeleri önemlidir. Bunu bekliyoruz.

TARIMSAL ÜRETİMDE ARTIŞ

Tarım sektöründe üretim artışı için mevcut araştırma bulgularının üreticilere benimsetilerek yaygınlaştırılmasıyla pek çok üründe ve sulama vd. verimlilik artırıcı uygulamalarla en az %100’lük artış sağlanabileceğinin, ancak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerin mutlaka hareket noktası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

DİPLOMALI ÇİFTÇİLER, DİPLOMALI MANTAR ÜRETİCİLERİ

26-31 Haziran 2008 tarihlerinde Polonya’da bulunan ve belirtilen konulardaki çalışmaların ülke düzeyinde bulunan 2 bin tarım danışmanı ile yürütüldüğünü belirten ÖZÇATALBAŞ, kısa vade de tarım üreticilerinin okullu olmasını veya mesleki eğitimden geçmesi gerektiğini, orta ve uzun vade de ise çiftçilerin Lise veya Meslek Yüksekokulu diplomasına sahip olmasının mutlaka sağlanması gerektiğini belirti.

Korkuteli’nde ve Türkiye’de tüm tarım sektörünün ve mantarcılığın geleceğinin diplomalı, mantar üreticileri ile gelişebileceğini belirten, ÖZÇATALBAŞ, Polonya AB’nin Hollanda’dan sonra en önemli kültür mantarı üreticisi olduğunu belirterek, kültür mantarı üreticilerinin ve yeni iş kuran ve yatırım yapacakların mutlaka mantarcılık eğitimi almaları gerektiğini belirtmiştir.

“Özellikle bu yıl Korkuteli Meslek Yüksekokulunda açılan mantarcılık programına alınacak 30 öğrencinin en az %70’nin mantar yetiştiriciliği yapan ailelerin çocuklarından oluşması, bilimsel mantarcılığın yaygınlaşması için önemli olanaklar sağlayacaktır”. Bu kapsamda Korkuteli’nde bulunan ve mantarlılıkla uğraşan ailelerin bu konuya eğilerek, çocuklarını Korkuteli Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programını tercih etmeleri için isteklendirmeleri önemlidir. Bunu bekliyoruz.

TARIMSAL FALİYET TOPLUM SAĞLIĞI İLE DOĞRUDAN İLGİLİ

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ YANLIŞ UYGULAMA SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ

Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, topluma sağlıklı ürünler sunmak için doğruluğu kanıtlanmış bilimsel bilginin çiftçilere ulaştırılmasının ve uygulanmasının sağlanmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu, bunu gerçekleştirmek için tarımsal danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir.

Önemli olan Türk Toplumunun sağlıklı tarım ve gıda ürünlerini tüketmesine olanak sağlamaktır. Avrupa Birliğinde GLOBALGAP ve ABD’de BİOTERÖRİZM yasasıyla, diğer ülkelerde de benzer yöntemlerle sağlıklı ürün üretiminin teşvik edildiği ve önemli yaptırımlarla kontrol altına alındığını belirterek, Tarım Bakanlığı ve Özel Tarım Danışmanlığı sisteminin odağında “SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN SAĞLIKLI ÜRÜN” konusunun olması gerektiğini bildirmiştir. Sağlıklı bir toplum için, doğru tarım tekniklerinin uygulandığı faaliyetlerle elde edilen ürünlerin tüketilmesinin zorunlu olduğu, gelecekte toplum sağlığını korumak için konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini, vurguladı.

Son yıllarda ekolojik (organik) Tarım ürünlerine özellikle gelişmiş Ülkelerde önemli bir yönelim ve bunu sağlayacak tarım politikaları uygulanmaktadır.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

TC. ZİRAAT BANKASI AŞ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANTALYA

Yüksekokulumuz, 29 Eylül 2000 tarihli Y.Ö.K. kararıyla kurulmuş, 17.09.2001 tarihinde de fiili olarak eğitime başlamıştır. Bitkisel Üretim, Tarımsal Pazarlama ve Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ile Muhasebe bölümleri açılmış, 2 Mayıs 2008 tarihli Y.Ö.K kararıyla Mantarcılık Programının da açılmasıyla 5 programda eğitime devam etmektedir.

2007 yılı verilerine göre Türkiye taze mantar üretiminin yaklaşık olarak 1/2'si, kompost üretiminin ise 1/2'sinden fazlası Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilmektedir. İlçe'deki üretici sayısı 1000 civarında olup sektör 5000 kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Sektör ekonomik krizlere rağmen son 10 yılda 10 kat büyümüştür. Bundan sonra yapılacak doğru çalışmalarla 5-6 kat daha büyümesi mümkündür. Sermaye devir hızının kısa olması nedeniyle yatırımcılar için cazip bir üretim koludur.

Halen ülkemizde kültür mantarı tüketimi yeterli düzeyde değildir. Kişi başına 550 gr/yıl civarında olan tüketimi, gelişmiş ülkelere ait kişi başına 2,5 kg/yıl seviyesine çıkarmak mümkündür.

Korkuteli'ndeki mantar üreticilerinin yaklaşık %70'inin ilköğretim mezunu olduğu ve sadece % 10'unun mantar yetiştiriciliği konusunda kurs, seminer vb eğitim aldığı düşünülürse, mantar teknikerliği bilimsel bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılmasına oldukça önemli katkı sağlayacaktır. Mantarcılık sektörünün ilçe ekonomisine katkıları; üretim, hizmet sektörüne, ticari hayatın canlanmasına ve istihdam ve iş piyasasına katkısı şeklinde sınıflandırılabilir. Son bir yılda ilçede kültür mantarı üretim miktarı 18 bin ton oiup, bu değer Türkiye mantar üretiminin % 45'ini oluşturmaktadır. Son bir yılda ilçede kompost üretim miktarı 79 000 ton olup, bu değer Türkiye üretiminin yaklaşık % 53'ünü oluşturmaktadır.

Özellikle Yüksekokulumuzda kurulan Mantarcılık Programının bölge mantarcılığına katkısını üst düzeyde sağlamak üzere, Yönetimimiz özel bir uygulama yürütmektedir. Buna göre Mantarcılık Programının açılması durumunda beklenen yararlar aşağıda sıralanmıştır.

a) Mantarcılık Programının açılmasıyla yükseköğretim görmek isteyen öğrencilere olanak sağlanacak, iş edindirme yolundaki çalışmalara katkıda bulunacak ve yetişmiş iş gücü yaratılarak bunlara yönelik istihdamının artırılması yönünde önemli katkılar sağlayacaktır.

b) Üretim ve hizmette kaliteyi artırmak amacıyla üstün nitelikli, bilgili ve tecrübeli tekniker yetiştirilerek, mantarcılık sektörüne kazandırılacaktır.

c) Tarımsal faaliyetlerin iyi tarım uygulamaları kapsamında daha bilinçli bir şekilde sürdürülebilmesi ve mantarcılıkla ilgili talepler karşılanabilecektir.

d) Bu programı başarıyla tamamlayanlar Tekniker unvanı alıp mantarcılıkla ilgili özel sektörlerde çalışma imkanına sahip olacaklardır.

e) Bu programdan mezun olan öğrenciler kendi özel işlerini kurma becerisine sahip olacaklardır.

Bu kapsamda Yüksekokulumuzdan mezun olacak yüksek donanımlı, uygulamaya hakim, mantar yetiştiriciliğini tam anlamıyla yapabilecek düzeydeki mantar teknikerlerinin kültür mantarı üretim tesisi kurmalarına ve işletmelerine olanak sağlamak üzere “Kültür Mantarcılığı İşletmesi Kurma” veya “Yatırım Yapma”larına yönelik Bankanızın uygun kredi /destek sağlaması yönünde çalışma başlatılmasının bölge ve ülke mantarcılık sektörü için çok önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Yüksekokulumuzdan “Mantar Teknikeri” olarak yetişecek mezunlarımızın kendi uzmanlık alanlarında iş kurmaları sağlanarak, sağlıklı ürün yetiştiren modern kültür mantarı işletmelerinin yaygınlaşması beklenmektedir. Bu çalışmanın diğer alanlarda da örnek alınması uygulamanın başarısıyla paralel olarak mümkün olacaktır. Ayrıca Kültür Mantarcılığının, kredilendirilmesinde öncelikli olanlar içinde yer almasına yönelik çalışmaların da yer almasının yaralı olacağı düşünülmektedir. Yukarda da belirtildiği gibi öngörülen olumlu değişimlerin ortaya çıkmasında Bankanızın sağlayacağı olanakların katkısı önemli olacaktır.

Sektörün gelişmesine katkı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak yeni uygulamaların tarafınızca ortaya konulması ve bilgi verilmesi dileğiyle, saygılar sunarım.

Doç.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Yüksekokul Müdürü