Kristal şekilde, beyaz katı higroskopik azotlu bir gübre olup % 15.5 N ile % 28.0 Ca içerir. Asıl olarak Avrupa'da üretilen ve kimi zaman Norveç Guherçilesi olarak da adlandırılan kalsiyum nitrat satışa çıkarılan ilk azotlu kimyasal gübredir. Kimi yapıtlarda bu gübre nitrik asitten oluşan ve nitrat içeren gübre olarak da sınıflandırılmış.


Beyaz renkli tanecik yapısında, iki besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilir bir gübredir. Nitrat biçiminde %15.5 Azot ve suda tamamen çözünen %26.5 Kalsiyum' u birarada bulunduran eşsiz bir bileşimdir. Nitrat Azotlu ve suda tamamı çözünür Kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan bir çok kazanım sağlar.


KALSİYUM NİTRAT


Sera tipi yüksek ölçüde saf ve kaplanmamış tanecik halinde suda tamamı çözünebilir türdür. Sera tipi, sera ve açıkta yetiştirilen bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile birlikte (fertigasyon ile) ve yapraktan uygulamalarda kullanılır. Tarla tipi elle serpmeye ve gübre atma ekipmanlarıyla kullanıma uygun olarak üretilen sera tipine nazaran biraz daha yavaş eriyen kaplamalı bir türdür. Açıkta yetiştiricilikte dikim sonrası üst gübreleme için çok uygundur.


KALSİYUM NİTRAT'I NİÇİN KULLANIRIZ?


Kalsiyum Nitrat bitkiler için mutlak gerekli iki ana besin elementi olan, Nitrat Azotu ve Kalsiyum içerir. Kalsiyum Nitrat üst gübrelemede, her tür toprak ve iklim koşullarında tüm bitkiler için en iyi seçimdir. Bitkiler tarafından Kalsiyum ve Nitrat'ın birlikte alınmasından dolayı bitkinin kök bölgesinde diğer gübrelerde olduğu gibi kalıntı bırakmaz. Birbirini olumlu etkileyen bu iki besin elementi toprakta tuzluluk yaratmaz. Bitkinin kökleri tarafından besin alımı sırasında Nitrat biçiminde Azot, suda eriyebilir biçimde Kalsiyum alımını kolaylaştırır, dolayısıyla bitkinin Kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.


KALSİYUM NİTRAT'IN GÜBRE OLARAK AVANTAJLARI ŞU ÜÇ BAŞLIKTA AÇIKLANABİLİR:


� NİTRAT FORMUNDA AZOT İÇERMESİ


Nitrat biçiminde Azot bitkiler tarafından tercih edilen Azot şeklidir. Kalsiyum'un yanında diğer besin maddelerinin de bitki tarafından alınmasına da yardım eder. Özellikle killi topraklarda Amonyum Azot'u toprak tarafından tutulabilir, böylece bitki gelişmesi için geçici olarak alınamaz hale gelebilir. Buna karşılık Nitrat Azot'u toprakta bağlanmaz. Bitki kök bölgesinde bitki ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla alınabilir halde serbest olarak kalır, böylece Azot ihtiyacının hızla karşılanmasına olanak sağlar.


� BİTKİ BESLEMEDE KALSİYUM'UN HAYATİ ÖNEMİ


Kalsiyum, bitkiler tarafından çok tüketilen bir makro bitki besin elementidir. Bitki hücre duvarlarının yapıtaşıdır. Toprakta genellikle bitkilerin yararlanamayacağı bileşikler halinde bulunur. Bitki bünyesinde hareket yeteneği (taşınması) çok zayıftır. Bu nedenlerden ötürü diğer gübreler yanında Kalsiyum'lu gübrelemeye de ihtiyaç vardır. Bitkiler Kalsiyum olmadan büyüyemezler. Kalsiyum,bitkiler tarafından Azot ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen bir besin elementidir.


� KALSİYUM NİTRAT'IN TOPRAĞA OLAN YARARI


Kalsiyum Nitrat bitki besini olması yanında toprağıda ıslah edici özelliği vardır. Toprakta kil mineralleri tarafından tutulan diğer besin maddelerinin yarayışlı hale gelmesini sağlar. Az Kalsiyum veya çok Sodyum içeren ve sulanan topraklarda kil paçacıkları sıkışabilirler. Bunun sonucu olarak su ve oksijen hareketi yavaşlar ve bitki gelişimini olumsuz etkiler. Suda eriyebilen Kalsiyum, topraktaki kil parçacıklarının ayrışmasına, toprağın daha gözenekli bir hale gelmesine yardımcı olur.


KALSİYUM NİTRAT'IN DİĞER GETİRİLERİ ŞÖYLE ÖZETLENEBİLİR:


�Verim ve kaliteyi arttırır
�Hastalık ve zararlılara dayanıklılık kazandırır
�Nakliyede dayanıklılık sağlar
�Meyvelerin depolama ömrünü uzatır
�Hızlı alınabilir Kalsiyum ve Nitrat
�Katkı ve dolgu maddesi yoktur
�Buharlaşmaz, yıkanmaz, yakmaz
�Alkalilik yaratmaz
�Tuzluluk etkisi yoktur


Toprakta Kalsiyum Karbonat'ın (Kirecin) bulunması bitkinin Kalsiyumca yeterli beslenmesini sağlamayabilir. Kalsiyum Karbonat'ın suda çözünürlüğü düşüktür.


Kalsiyum Nitrat, özellikle Damlama ve Yağmurlama sulama sistemleri ile uygulandığında tekbaşına verilmeli, kükürtlü ve fosforlu gübreler ile birlikte kullanılmamalıdır. Zirai ilaçlar ile karıştırılmamalıdır.


Kalsiyum Nitrat, depolama esnasında nemden uzak tutulmalı, torbanın ağzı açık bırakılmamalıdır.