15-25-15+2 Zn (İz Elementli)

%15 Azot (N)
%25 Fosfor (P205)
%15 Potasyum (K20)
%2 Çinko (Zn)

Özel ÇELTİK KOMPOZE GÜBRESİ, çeltik üreticilerinin dekardan daha yüksek ve kaliteli ürün almalarını sağlamak ve DENGELİ GÜBRELEME yapmak amacı ile TOROS GÜBRE tarafından geliştirilerek Türkiye�de ilk defa üretilmiştir. Bu özel gübre, çeltik bitkisinin topraktan en çok kaldırdığı besin elementlerinin miktar ve oranları, çeltik üretim alanlarının toprak özelliği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bünyesinde %2 oranında bulunan çinko miktarı çeltikte çok sık noksanlığı görülen çinko eksikliğini giderecek düzeydedir. Bu nedenle üreticilerin ilave olarak çinkolu gübrenin yapısında bulunan potasyum, çeltiğin verim ve kalitesine etkili olduğu gibi dayanıklılık da kazandırır.

Özel ÇELTİK KOMPOZE GÜBRESİ ile Yapılacak Dengeli Gübreleme�de

· Salkımlardaki başak ve dolgun dane sayısı artar
· Dekardan alınan ürün miktarı yüksek olur
· Çeltikte yatma görülmez
· Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık artar
· Tuzlu alanlarda tuzluluğun zarar derecesi azalır
· Pirinç randımanı yükselirken kırmızı dane oranı azalır
· Yapraklarda çinko noksanlığı görülmez
· Dengeli azotlu gübre kullanımı ile bazı yörelerde yapılan tepe kırmaya gerek kalmaz.

Özel ÇELTİK KOMPOZE GÜBRESİ�si taban gübreleme için (ekim zamanı) kullanılması gereken bir gübredir.