18-24-12+4 S+1 Zn (İz Elementli)

%18 Azot (N)
%24 Fosfor (P205)
%12 Potasyum (K20)
%4 Kükürt (S)
%1 Çinko (Zn)

Özel MISIR KOMPOZE GÜBRESİ, üreticilerin dane ve silajlık (hasıl) mısır yetiştiriciliğinde yüksek dane verimi ve yüksek silajlık ürün elde etmelerini sağlamak amacı ile TOROS GÜBRE tarafından Türkiye�de ilk defa geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Bu yeni Özel MISIR KOMPOZE GÜBRESİ�nin bünyesinde bulunan azot, fosfor, potasyum, kükürt ve çinkonun tamamı bitkiler tarafından kolay alınabilir formda ve mısır bitkisinin ihtiyacına uygun orandadır. Özel MISIR KOMPOZE GÜBRESİ�nin bünyesinde bulunan kükürt, bitkinin kükürt ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Ayrıca danede ve bitkinin yeşil kısmında protein miktarını arttırarak mısırın besin değeri ve kalorisinin daha yüksek olmasını sağlar. Bünyesinde bulunan potasyum, yüksek verim ve yüksek kalite ile birlikte mısırın stres şartlarına dayanıklılığını artırır. Mısır üretim alanlarında yaygın eksikliği görülen çinkoyu ihtiva etmesi nedeni ile de mısır bitkisinin yapraklarında çinko noksanlığı görülmez ve üreticilerin ilave olarak (çinko sülfat) kullanılmasına gerek kalmaz.

MISIR KOMPOZE GÜBRESİ TABAN GÜBRELEME �de (ilk gübreleme) kullanılan bir gübredir. Üst gübrelemede ise ÜRE, %33 N Amonyum Nitrat veya %26 N CAN �dan herhangi birisi öneriler doğrultusunda kullanılmalıdır. Üst gübre çıkıştan 35-45 gün sonra (bitkiler 40-50 cm boyunda) uygulanmalıdır.

Özel MISIR KOMPOZE GÜBRESİ ile Yapılacak Dengeli Gübreleme�de

· Dolgun koçan ve dolgun dane
· Yüksek dane verimi ve silaj verimi
· Besin ve kalori değeri yüksek dane ve silajlık ürün
· Hastalık ve zararlılara dayanıklılık
· Silajlıkta ve danede depolama kaybı azalması daha az olur
· Potasyumundan ve dengeli formulasyonundan dolayı sıcaklık ve kuraklığa dayanıklılık sağlanır.