20-32-0+6 S+1 Zn (İz Elementli)

%20 Azot (N)
%32 Fosfor (P205)
%6 Kükürt (S)
%1 Çinko (Zn)


Özel PAMUK KOMPOZE GÜBRESİ, pamuk üreticilerinin dekardan daha yüksek ve kaliteli ürün almalarını sağlamak amacı ile TOROS GÜBRE tarafından geliştirilerek Türkiye�de ilk defa üretilmiştir.

GAP; Çukurova, Akdeniz ve Ege Bölgesi�nin iklim, toprak şartları ve ülkemizde pamuk gübrelemesi konusunda yapılmış olan araştırmalar dikkate alınarak; pamuk bitkisinin topraktan kaldırdığı besin elementi oranlarına uygun olarak hazırlanmış olan kompoze bir gübredir. Pamuk üreticilerinin TABAN GÜBRE (ekim öncesi) ihtiyacını tam olarak karşılayacak düzeydedir. Bünyesindeki azot, fosfor, kükürt ve çinko oranları; pamuk bitkisinin gübrelenmesi için ideal olup, bitki tarafından kolay alınabilir formdadır.
Bu gübre formulasyonu ile, pamuk bitkisi tarafından kaldırılan fosforun tamamı TABAN gübrelemesi ile sağlanır. Üstelik pamuğun çiçeklenme başlangıcına kadar azot ihtiyacı da dengeli bir şekilde karşılanır. Bunların yanında bu gübre içinde, pamuk bitkisinin ihtiyaç duyduğu kükürt sülfat formunda bulunmaktadır. Ayrıca pamuk üretim alanlarında çok sık eksikliği görülen çinkoyu da ihtiva etmesi nedeni ile üreticilerin ayrıca çinkolu gübre (çinko sülfat) kullanmasına gerek yoktur.

Özel PAMUK KOMPOZE GÜBRESİ ile Yapılacak Dengeli Gübreleme�de

· Yüksek verim ve iri koza
· Yüksek çırçır randımanı
· Kaliteli lif
· Hastalık ve zararlılara dayanıklılık
· ilk el hasadında yüksek verim
· Açmayan kör koza adedinde azalma, sağlanır.

Taban gübrelenmesinden sonra ara çapa veya ilk su öncesi üst gübre kullanılmalıdır. Üst gübre istenirse bir kısmı ikinci ara çapada, diğer kısmı ilk su öncesi verilebilir. Bunların kullanılış miktarları üreticinin dekardan alabileceği kütlü ürün miktarına göre değişmektedir.