TOROSOL NEDİR?

TOROSOL kuru kristal şeklinde suda eriyen bir gübredir. TOROSOL değişik oranlarda N - P - K - Mg ve bitkilerin en çok istedikleri mikro elementleri içerir.

ÖZELLİKLERİ

� TOROSOL'un içindeki Azot, Nitrat (NHO3), Amonyum (NH4+) ve üre (CO-NH2)2) formundadır.

� TOROSOL suda çabuk ve tam olarak erir.

� TOROSOL Klor (O) ve Sodyum (Na+) içermez bu nedenle yoğun (entansif) tarıma çok uygun bir gübredir. Bu özelliğinden dolayı hassas ürünlerde yapraktan ve damlama gübrelerinde rahatça kullanılabilir.

� TOROSOL'daki mikroelementler şelatlanmıştır. Böylece yıkanmaz ve fikse olmadıklarından her zaman bitkiler için alınabilir durumdadırlar.

� TOROSOL çabuk alınabilir ve çabuk etki eder.

� TOROSOL çok yönlü kullanılabilen bir gübredir.

Damlama sulama (Fertigasyon), yağmurlama, yapraktan gübreleme ve üst gübre olarak rahatça kullanılır.