Azot, fosfor ve potasyuma ilave olarak bitkiler için önemli besin olan kükürt ile Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda yetersiz düzeyde bulunan ve bitkilerde sık sık eksikliği görülen bir diğer önemli besin elementi çinkoyu da bünyesinde bulundurmaktadır. şeker pancarında kullanılmak üzere özel olarak üretilse de hububat, sebze ve meyvede de taban gübresi olarak kullanılır.