MAGNEZYUMUN FİZYOLOJİK ROLÜ

Magnezyum bitkilerde klorofilin temel taşıdır. Bundan dolayı klorofilin oluşmasını sağlayan çok önemli bir elementtir. Magnezyum iyonları protein sentezinde, birçok enzimatik tepkimelerde ve vitaminlerin oluşmasında rol alır.

MAGNEZYUM EKSİKLİKLERİ

� İlk belirtiler damar aralarında sağlıklı yeşil rengin kaybolması ile olur, bunu damar aralarının sararması takip eder.

� Bazı bitkilerde magnezyum eksikliği lekeler halinde görülür.

� Magnezyum eksikliğinin şiddetli olması durumda yapraklar kırmızımsı mora dönüşür. Eksiklik daha da şiddetlenirse yeşil kısımlar yok olur.

� Magnezyum noksanlığı belirtileri önce alt (yaşlı) yapraklarda görülür.

MAGNEZYUM EKSİKLİKLERİ NEREDE VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

� Kurumsal topraklarda aşın magnezyum yıkanmaları,

� Magnezyuma çok ihtiyaç duyan bitkilerde,

� Düşük asit (pH) değerlerinde,

� Aşırı miktarda Amonyum, Kalsiyum ve Potasyumlu gübre kullanımında

MAGNEZYUM EKSİKLİKLERİNE HASSAS OLAN ÜRÜNLER

Lahana, mısır, hıyar, patlıcan, kavun, biber, patates, domates, karpuz, muz, narenciye, elma ve üzüm.

MAGNİSAL - MAGNEZYUM NİTRAT

� Magnezyum Nitrat (MACNİSAL) bitkilerin magnezyum eksikliklerini gidermede çok uygun saf ve kristal biçiminde bir gübredir.

� Nitrat bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırdığı için Magnisal (MgNO3) gerçekten iyi bir magnezyum taşıyıcısıdır.

� Magnezyum Nitrat %15 MgO (%9.5 Mg) ve %11 Nitrat Azotu içerir.

� Magnezyum Nitrat suda çok iyi erir, yapraktan uygulamalar ve besin eriyikleri için çok uygundur.

� Magnezyum Nitrat yapraktan uygulanan bir çok maddeyle beraber verilebilir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk : 0.67 g/cm3
Eriyebilirlik : 720g. 1 litre suda
EC(Vltsu) : 1.0-1.2
Karışabilme : Fosforlu gübrelerle karışmaz
Nem Alma : Oldukça yüksektir
Depolama ömrü : Paketli torbalarda limitsizdir.
UYGULAMA

Magnezyum Nitrat bitkilere yapraktan, topraktan doğrudan toprağa, damla sulama yöntemleri ile verilebilir.

Yapraktan: Magnezyum uygulamalarından çabuk ve etkili sonuç alınması isteniyorsa yapraktan uygulama yapılmalıdır.

Topraktan: Magnezyum Nitrat, toprağa doğrudan katı olarak uygulanabileceği gibi her çeşit damla sulama sistemi ile de verilebilir.

YAPRAKTAN GÜBRELEME TAVSİYELERİ

ÜRÜN
UYGULAMA DOZU%
TAVSİYE EDİLEN GELİŞME DÖNEMİ

ELMA
0.8-1.5 İlk uygulama meyveler büyümeye başladığı zamandır. 14 gün ara ile 2-3 defa verilir.

NARENCİYE
1.0-2.0
İlkbahar yapraklanması 2/3 olduğu zaman

BAĞ
0.5-1.5
Dane bağlandıktan sonra

ZEYTİN AĞAÇLARI
0.5
Çiçeklenmeden 3 hafta sonra

MEYVE AĞAÇLARI
0.5
Meyve bağlandıktan sonra

DOMATES
0.5-1.0
Meyve bağlamada

ARPA, BUĞDAY
0.3
Sapa kalkma döneminde