Crop-Set™-
Ürün verimini ve kalitesini artıran doğal bitki aktivatörü.
ISR 2000™-
Bitkilerde sistemik dayanıklılığı geliştiren doğal bitki aktivatörü.
Turf-Set™-
Çim kalitesini geliştirmek ve daha uzun süre korumak amaçıyla özel olarak formüle edilmiş çim biyostimulantı.
Stubble-Aid™
Rezidü parçalanmasını hızlandıran bitki rezidü uygulaması.
Grain-Set™
Tahıllar için özel olarak geliştirilmiş doğal ürün.
Compost-Aid™
Kompostlama işlemini hızlandıran ve materyal kalitesini artıran bakteri ve enzim karışımlarından oluşan spesifik bir ürün.