Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kimyasalların Kullanımı
Bugrupta yer alan kimyasalların kullanım amacı oldukça geniştir. Amaca yönelik kimyasal maddenin seçimi ve tavsiyeye göre zamanında kullanımı çok önemlidir. Bunların en önemli kullanım alanları ve amaçlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir:
- Belirli kültürlerde meyve seyreltmesi,
- Belirli kültürlerde hasat öncesi meyve dökümlerinin önlenmesi,
- Belirli kültürlerde çeliklerin köklenmesinin teşviki,
- Belirli kültürlerde meyve tutumunun artırılması,
- Belirli kültürlerde tane iriliğinin artırılması ve standardın yükseltilmesi,
- Belirli kültürlerde olgunlaşmanın hızlandırılması,
- Belirli kültürlerde olgunlaşmanın geciktirilmesi,
- Belirti kültürlerde meyve veya meyve salkımlannın uzatılması.
Yukarıda verilen örneklere göre; gelişmeyi teşvik eden kimyasalları dört başlık altında toplamak ve sınıflandırmak mümkündür:
Oksinler:
BNOA (ß-naphthoxyacetic acid) NAA (naphthaleneacetic acid) Stokininler IBA (indolbutyric acid) Zeatin (doğal sitokinin) NAD (naphthalene acetamid) Kinetin (furfuril aminopurin) CPA (chlorophenoxyacetic acid) Adenin (aminopurin)

Giberellinler Gibberellic acid (A3) Gibberellin (A3-A7) Etilen Etilen salgılayan muhtelif kimyasallar.