TOPRAĞI TEŞKİL EDEN MİNERALLER
Mineraller, elementlerin tabii yollarla birleşmesinden meydana gelmiş belirli bir kimyasal bileşimde,homojen ve inorganik maddelerdir.
Bu gün 1000' den fazla mineralin mevcut olduğu bilinmektedir. Fakat genel olarak herhangi bir kayanın esasını ancak 3-4 mineral teşkil etmektedir. Toprağın oluşunda ve bitkiler için besin maddesi temin etmekte rolü olan önemli mineraller 8 grupta kısaca incelenmektedir:
Silikatler,
Oksitler,
Hidroksitler,
Fosfatlar,
Karbonatlar,
Sülfatlar,
Sülfitler,
Nitratlar,
Klorürler.