TOPRAKLARIN SINIFLANDIRILMASI
Topraklar genel karakterlerine göre üç büyük sınıfa ayrılırlar:
Zonal Topraklar: Karakterleri iyi teşekkül etmiş olan ve toprağın oluşunda rol oynayan faktörlerden iklim ve canlıların, bilhassa bitkilerin etkisi görülen topraklardır.
İntrazonal Topraklar,: Karakterleri az veya çok teşekkül etmiş, normal iklim ve vejatasyon etkilerinden daha çok topoğrafik durum ana materyal , zaman gibi mahalli faktörlerin etkileri görülen faktörlerdir.
Azonal Topraklar : Genç oluşları, topoğrafik durum ve ana materyalin özel durumları sebebiyle profil karakterleri iyi teşekkül etmemiş topraklardır.
Bu üç gruptan en önemlisi zonal topraklardır.