Toprağın Strüktürü (Yapısı) :
Toprak zerrelerinin diziliş ve oturuşşekline strüktür denir. Strüktür toprağın en önemli fiziksel özelliklerinden birisidir. Çünkü, toprağın suyu tutması, geçirmesi, havalanması, ısınması, Bitki köklerinin yayılması hep bununla ilgilidir. Kümeciklerin dizilişşekline stürüktür tipi denir. 4 gruptur;
I)Tabak tipi,
II) Prizma tipi,
III) Blok tipi,
IV)Granül tipi