Toprak Tavı: Toprağın havalanması, suyun toprağa girme hızı, drenaj ve toprak organizmasını etkileyen ve bunları optimum düzeyde içeren, toprağın fiziksel durumu veya stürüktür durumudur.
Stürüktür bakımından iyi tavlı bir toprak, genellikle kıvam terimiyle ifade edilir.
Tav açısından iyi bir toprak profili ne şekilde olmalıdır?
Yüzey toprağı olarak tanımlanan üstten 20-30 cm kadar olan kısmı suyun hızlı girişini sağlayacak şekilde iri gözeneklerce zengin olmalıdır, ayrıca toprak agregatlar da suya dayanıklı olmalıdır. Suyun ve havanın yüksek hızla toprağa girdiği böyle bir durum iyi tavın belirtisidir. Yüzey toprakta fazla miktarda küçük gözeneklerin bulunması sakıncalı olur. Çünkü bu durumda üst toprakta tutulan suyun aşağılara hareketi çok yavaştır.
Toprak profilinin 30 -150 cm bu alt toprakta küçük kılcal gözeneklerin miktarları toprakta yeteri kadar suyun toplanmasının, suyun her doğrultuda hareket etmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.