Toprakta Renk
Topraklara renk veren maddeler oransal olarak az miktarlarda bulunan demir, manganez bileşikleri ile organik maddelerdir.
Organik madde toprağa koyu renk, kahverengi veya gri bir renk verir. Bu renk değişimleri iklime göre değişmektedir. Organik madde içeriği yüksek olan koyu renkli topraklar, açık renkli mineral topraklara oranla daha kolay ısınır.
Kireç, humusun koyu renginin şiddetini arttırır ve yıkanmasınıönler. Toprakta kireç fazla bulunduğu zaman ise toprağın rengi açıktır. Asit topraklarda organik madde dispers (çözünmüş) hale gelerek sızan sularla yıkandığında alt horizonlarda toplanarak bu kısmın renginin koyu olmasına neden olur. Bazı minerallerde havalanma durumları kötü olan alt topraklarda mavi ve yeşil renkler, manganez ve magnetit ise topraklarda koyu renk meydana getirir.
Demir toprağa kırmızı renk verir. Ancak bünyesine su alırsa yani demir yıkanırsa toprağa sarı renk verir