Toprağın Hava Kapasitesi :
Nem derecesi, tarla kapasitesinde bir toprağın ihtiva ettiği havanın hacmine "hava kapasitesi" denir. Kaba kumlu topraklar, genel olarak en yüksek hava kapasitesine sahiptirler. Killi toprakların hava kapasiteleri ise düşüktür.