Toprağın Isısı :

Dış Faktörler:
a) Arazinin yüksekliği ve arz derecesi,
b) Yön ve meyil,
c) Bitki örtüsü,
d) Cansız toprak örtüsü

İç Faktörler:
a) Isı kapasitesi,
b) Isının iletilmesi,
c) Renk,
d) Su.
Toprak ısısı, tohumların çimlenmesi ve sürgünlerin büyümesi bakımından çok önemlidir. Her tohumun çimlenebileceği minimum bir ısı vardır. Düşük ısılarda bitkiler tarafından suyun alınması güç olur. Yüksek ısılar da topraklardan çok fazla suyun buharlaşmasına sebebiyet verir.