TOPRAĞIN KOLLOİDLERİ:
Kolloid terimi suda erimeyip, uzun müddet yüzer halde kalan maddeler için kullanılır. Toprak kolloidleri, besin maddelerini tutarak bir depo vazifesi görürler. Kolloidler adi mikroskopla görülemezler.
İnorganik kolloidler; a) silikatler b) alimünyum ve demir hidroksit diye iki gruba ayrılır.
Organik kolloidler ise bitki ve hayvan kalıntılarının ayrışmasından meydana gelen ümüsün içerisinde bulunur.
Katyonların en önemli özelliği, "katyon mübadelesi" dir. Kolloidlerin katyonları adsorbe etme dereceleri farklıdır. Kuvvetli adsorbe edilenler, hafif adsorbe edilenlerle yer değiştirirler ki buna "katyon mübadelesi" denir.