Besin Maddelerinin Elverişliliğine Etki Eden Faktörler:
1- Katyon mübadele kapasitesi,
2- Bir katyonun yanında beraber adsorbe edilmiş diğer katyonun etkisi,
3- Muhtelif tip kolloidlerin katyonları tutmakta farklı durum göstermeleri.
Kolloidler yıkanınca onların adsorbe ettikleri katyonlar, yani besin maddeleri de kaybolacağından toprak fakir düşer. Kolloidce fakir topraklara çiftlik gübresi ve yeşil gübre verilerek organik kolloidlerce zenginleşmeleri sağlanır.