TOPRAĞIN ORGANİK MADDELERİ:
Organik maddeleri; bitki ve hayvanların salgı ve artıkları ile öldüklerinde vücutlarının toprakta çürümesi temin eder. Toprakta organik maddenin bulunuşu onun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine önemli etkiler yapmaktadır. Organik maddenin iyice ayrışmış, homojen, koyu renkli ve şekilsiz muayyen bir kısmına "ümüs" denir. Ümüs, bir organik madde olduğu halde, topraktaki tüm organik maddeler ümüs değildir. Organik maddeler en fazla toprağın üzerine yakın kısmında mevcuttur. Derine inildikçe miktar azalır.