Topraklardaki Organik Maddenin, Toprağın Verimliliği Üzerine Etkileri
Mineral topraklarda yeter miktarda ayrışmış organik madde bulunursa bu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine önemli etki yapar.
a) Organik Maddenin Toprakların Fiziksel Özelliklerine Etkileri
1- Organik madde toprağın su tutma kapasitesini artırır.
2- Organik madde toprağın iyi strüktür kazanmasına yardım eder.
3- Organik madde kumlu toprakların ve ağır killi toprakların fena özelliklerini düzeltir.
b) Organik Maddenin Toprağın Kimyasal Özelliklerine ve Verimliliğine Etkisi
1-Organik kolloidlerin katyon tutma ve değiştirme kapasiteleri kil minerallerinden çok yüksek olduğundan
topraktaki bitki besin elementlerinin toprakta tutulmalar
ına genişölçüde yardım ederler.

2- Organik madde topraktaki bitki besin elementlerinin deposu vazifesini görür.Toprak organik
maddesindeki en önemli element nitrojendir.

3- Organik madde topraktaki inorganik fosfor , demir , manganez ve diğer elementlerin bitkilere faydalı
şekillere çevrilmelerine yardım eder.

4- Organik madde toprak reaksiyonundaki ani değişimleri tamponluk özelliği sayesinde önler.
c) Organik Maddenin Toprağın Biyolojik Özelliklerine Etkileri
1- Toprak organik maddesi mikroorganizmalara besin ve enerji kaynağıdır.Organik madde fazla olunca
mikroorganizmaların faaliyeti de fazla olur.

2- Organik madde iyi havalanma ve su tutmayı sağlayarak toprakta mikroorganizmaların gelişmelerine
uygun bir ortam oluşturur.

3- Organik maddenin diğer bir biyolojik etkisi de bitki köklerinin gelişmesi için iyi bir ortam hazırlamasıdır.