Malç Çeşitleri
1- Anız malçı, 2- Toprak malçı, 3- Kağıt malçı, 4- Sap, saman, samanlı gübre, yaprak 5- odun talaşı 6- ağaç kabukları gibi maddeler toprağın yüzünde bir malç teşkil ederler. Toprak malçının buharlaşmaya engel olması şu sebeplerden ileri gelebilir.
1) Alt taraftaki nemli toprakla sıkı bir irtibatın olmayışı
2) Kılcal boruların azalarak kapital olmayan boşlukların çoğalması
3) Birçok kuru topraklarda görülen ıslanmaya karşı mukavemet.