Kurak Bölgelerde Toprak İşleme Metodları:
Kurak bölgelerde toprak işlemenin esası; suyu azami derecede depo edecek, yabani otlarıöldürecek ve rüzgar erozyonunu asgariye indirecek tedbirlerin alınmasıdır. Bunlardan bazıları; Tarlayı listede işleyerek hakim rüzgar yönünde dik istikamette sırt ve karıklar meydana getirmek.( Karıklarda toplanan karları rüzgar süpüremeyeceğinden toprak fazla su depo eder, ayrıca arazi erozyondan korunur.) Rüzgar şeritvari ekim tarzı uygulamak ve anız malçı uygulamaktır. Yağış mevsiminde toprağı kabarık ve gevşek bulundurmak da su geçirmesi ve depo etmesi bakımından faydalıdır. Eğer yağışlar sağnak halinde düşüyorsa su erozyonuna karşı da tedbirler alınmalıdır. Kurak bölgelerde nispi nem düşük olduğundan yağışlı bölgelere nazaran buharlaşma daha çoktur.