Toprak Canlılarının Bitkilere Zararlı Etkileri :
Hayvanlar : Kemiriciler,Köstebekler, salyangoz ve sümüklü böcekler önemli zararlılardır. Bazı bitkilerde karıncalar, yaprak bitlerini naklederler.
Bitkiler : Topraktaki bitkisel canlıların her üç grubu da (bakteri, mantar ve aktinomisetler) faydalı tesirleri yanında hastalık husule getirerek zararlı da olurlar. Geçici olarak da olsa topraktaki canlıların bitkilere diğer bir etkisi elverişli durumdaki besinlere ortak olmalarıdır. Kuvvetli heterotrofik toprak canlıları (bakteri, mantar ve aktinomisetler) sayıları daha az olan autotrofik bakterilere hakim olurlar; ta ki ümüs teşekkülü ilerlesin.
Toprak Canlılarının Bitkilere Faydalı Etkileri :
Topraktaki hayvansal ve bitkisel canlılar toprağa sadece fiziksel yönden etki yapmazlar, gayrimünhal ve bitkiler için elverişsiz durumdaki besin maddelerini de bitkilerin istifade edebileceği hale çevirirler.
Toprağa intikal eden her organik madde tedricen basit bileşikler ve ümüs haline geçer. Mikroorganizmanın bitkilere sağladığı en önemli fayda azottur. Azotun tesbiti, ya doğrudan doğruya bu işi yapan bakteriler veya baklagillerin köklerindeki Nodozite bakterileri vasıtasıyla mümkün olmaktadır.