PH'nın Toprak Organizmasına Etkisi : Toprak pH'sındaki nötr ve daha yukarıdaki değerler, topraktaki organizmaya müspet etki yapar. Bakteriler ve aktinomisetler daha iyi faaliyet gösterirler. PH' 5,5'un altına düşünce faaliyet düşer. Nitrifikasyon ve azot tesbiti ancak pH 5,5'un üzerindeki pH değerlerinde kuvvetli bir şekilde olur. Hülasa olarak diyebiliriz ki; vasat pH hududu yani pH 6-7 değerleri en uygun biyolojik rejimi temsil eder. Bu hudut besin maddeleri bakımından en elverişlidir. Bilhassa fosfor elverişliliği bu sınırda azami durumdadır. İstisna olarak sülfirik asit meydana getiren bakteriler fazla asit şartlarda da çalışırlar. Çünkü kükürt, tuzlu ve alkali toprakların ıslahında kullanılmaktadır.