PH' nın Bitkilere Etkisi: Üzerinde ziraat yapılan toprakları reaksiyon bakımından üç gruba ayırabiliriz : 1-Çok asit topraklar, 2- Hafif kalevi topraklar, 3- Her ikisi arasındaki vasat reaksiyonlu topraklar. PH 4,5 olan çok asit topraklarda azot ve fosfor elverişliliği düşüktür. PH 7,5 kalevi topraklarda ümüsün faaliyeti ve azotun elverişliliği artar. PH'sı daha yüksekse Fe,mn,Cu,Zn,B ve P'un elverişliliği düşer.