BESİN MADDELERİ: Bitkilerin yetişebilmesi için şart olan faktörlerden biri de topraktaki besin maddeleridir. Bitkiler nasıl su, ışık, ısı, hava ve bir dayanağa muhtaçsa besin maddelerine de aynı derecede muhtaçtırlar.Bitkiler havadan ve sudan karbondioksit alır ki bunlarda C,H ve O gibi elementler vardır. Bu üç elementin yanında 13 element daha alırlar.N, P, K, Ca, Mg, S bitkilerin fazla miktarda muhtaç oldukları bu elementlere esas veya makro elementler denir. Fe, mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl gibi bitkinin daha az ihtiyaç duyduğu elementlere iz veya mıkro elementler denir. Bitkiler besin maddelerini hem toprak mahlülünden hem de doğrudan doğruya kolloıdlerle temas eden kökleri vasıtasıyla alırlar.