FOSFOR : Bitkinin hayatında fosforun rolüçok önemlidir. Onsuz çiçeklenme meyve ve tohum bağlama olmaz.
Fosforun Bitki Gelişmesindeki Etkileri :
1) Gelişmeyi çabuklaştırır, olgunlukta ona göre erken olur.
2) Kök teşekkülünü teşvik eder.
3) Dane ve sap verimini arttırdığı gibi sapları kuvvetlendirerek yatmayıönler.
4) Sebze ve meyvelerin lezzetini çoğaltır. Mahsûllerin kalitesini yükseltir.
5) Hastalıklara karşı mukavemeti arttırır.
6) Diğer elementlerin alımına etki eder. Topraktaki fazla kirecin fena etkilerini hafifletir.
Fosfor Eksikliğinin Bitkilere Olan Önemli Etkileri:
1) Kök teşekkülü yetersiz olur.
2) Yapraklarda anormal koyu yeşil bir renk teşekkül edebilir. Bu renk sonraları bronz ve mora döner ve koyu
kahve rengi lekeler meydana gelir.

3) Bitki bodur ve zayıf kalır. Gevrektir ve kolay kırılır veya yatar.
4) Gelişme yavaşlar ve olgunluk gecikir. Daneler çalık, hafif ve çimlenme kabiliyetleri düşük olur.
Hücre çoğalması yavaşlar. Tohum ve meyve teşekkülü fena olur ve meyveler dökülür.
Topraktaki Fosforun Durumu : Genel olarak P topraklarda az bulunur. Türkiye toprakları umumiyetle fosforca fakirdir. Toprakta P bulunduğu halde ancak %1 kadarı bitkiler için elverişlidir. P eğer münhal değilse bitkiler fosfor eksikliğinden zarar görürler
Topraktaki Fosfor Şekilleri :
1) Ca ve Mg.ile basit veya kompleks bileşikler.
2) Organik bileşikler.
3) Fe ve Al ile bileşikler.
4) Kil zerrelerinin sathında adsorbe edilmiş bileşikler. Verilen fosforun ilk yıl %20 den daha azı bitkiler
tarafından ancak alınabilirler.