POTAS : Potasın bitki hayatı üzerindeki etkileri :
1) Klorofil teşekkülü için lüzumludur. Şeker ve nişasta oranını artırır.
2) Sıhhatli ve kuvvetli kök ve gövde teşekkülü sağlar. Yatmayı önler.
3) Fazla azotun bitkiye olan fena etkilerini önler. Hastalıklara karşı mukavemeti artırır. Fazla fosforun erken
olgunlaştırma etkisini dengede tutar.
4) Hücrelerde turgoru sağlayarak bitkinin su ve besin maddelerini almalarını sağlar.
5) Kök, yumru ve soğan teşekkülünü teşvik eder.
6) Danelerin iri ve ağır olmasını sağlar.
7) Soğuk ve kurağa mukavemeti artırır.
8) Kaliteyi yükseltir. Meyve ve sebzelerde rengi, lezzeti ve şekli düzeltir. Et kısmı sıkı, depolama ve nakliyeye
karşı mukavim olur. Potas noksanlığında bitkilerin yapraklarının kenar kısımları yanarak kurur ve yaprak ayasında
gayri muntazam sarı lekeler görülür. Yonca ve üçgüllerde yaprakların uç tarafında hilal şeklinde muntazaman
dizilmiş küçük beyaz veya sarımtırak lekeler teşekkül eder.
Topraktaki Potasın Durumu : Potasın topraktaki umum miktarı diğer besin maddelerinden daha fazladır. Fakat potasında bitkilere elverişli durumdaki miktarı oldukça azdır. Potas toprakta şu dört şekilde bulunur:
1) Feldispat ve mika gibi minerallerin bileşiminde,
2) Kil zerrelerinin bünyesine girerek kabili mübadele olmayan bir şekilde tesbit edilmiş halde,
3) Kolloidler tarafından tutulan kabili mübadele potas,
4) Toprak mahlülündeki suda münhal tuzlar halinde.
Bitkilere Elverişlilik Bakımından Toprakta Bulunan Potas Şekilleri:
1) Elverişsiz potas,
2) Elverişli potas
3) Yavaş elverişli potas.
Potas Elverişliliğinde Etki Eden Faktörler:
1) Kolloidin cinsi.
2) Toprağın ıslanıp kuruması.
3) Toprağın birbiri ardından donup çözülmesi.
4) Kirecin etkisi
Bitkilerin Potası Alışı : Bitkiler topraktan fazla miktarda potas kaldırırlar. Toprakta kafi miktarda potas bulunduğu taktirde bitkiler potası aşağı yukarı azot kadar, fosfora nazaran ise 3-4 misli daha fazla alırlar. Potasın topraktaki fazlalığı Azotda olduğu gibi bitkilere zarar vermez. Sadece maddi yönden fazla paramız gider. Bu hususları göz önüne alarak;
1) Toprağın potas sağlama gücünden azamı derecede istifade etmeliyiz.
2) Potası seyrek ve çok miktarda vermektense sık sık, azar azar vermeliyiz.