Fe (DEMİR): Noksanlığında bitkilerde parlak sarı bir renk görülür ki buna KLOROZ denmektedir. Bitkilerde Fe noksanlığı genel olarak toprakta miktarının az olmasından ziyade, bazı toprak şartlarında elverişsiz hale geçmesinden ileri gelir. Bu şartlar tarla kapasitesinde pH nin 7,8 - 8,0 üzerinde olması, toprakta bilhassa 30 'cm lik üst kısmında, fazla miktarda Ca Co 3 bulunması, yüksek taban suyu ve fena havalanmadır. Süs ağaççıkları, çalı ve ağaçşeklindeki meyveler Fe noksanlığından en çok zarar gören bitkilerdir. Bunlar kireç ve zengin sulanan topraklarda ekseriye kloroza tutulurlar.
Fe noksanlığından meydana gelen kloroz, şu yollardan önlenir:
1) Kloroz gösteren topraklarda buna mukavim bitkileri yetiştirmeyi tercih etmelidir.
2) Ağaç ve çalılara yaklaşık iki hafta ara ile sulu bir Fe So4 mahlülü püskürtmelidir. (Genel olarak % 1 lik
mahl
ül kullanılır.)

3) Ağaç ve büyük çalılara Fe tuzları (Fe fosfat veya Fe sitrat) enjekte etmelidir.
4) Toprağı bazı maddelerle muamele etmelidir. Bu maddelerden en tesirleri S, Fe SO4 veya Al SO4 tır.
Genel olarak S ile Fe SO 4 'ün verilmesi en iyi sonucu vermektedir.