Mn (MANGANEZ): Bitkinin ışıktan istifade kabiliyetini artırır. Proteinlerin teşekkülünde yardımcı olur. Mn 'in toprakta az bulunması da çok bulunması da zararlıdır. Mn çok olunca bitkiler kloroz arazı gösterir. Az bulununca da yaprak damarları arasında klorofilsiz benekler meydana gelir. Mn eksikliği yapraklarda sarımtırak kahverengibir durum meydana getirir. Mn ekseriya tınlı veya hafif kalevi topraklarda noksandır. Aşırı eksiklikler ağaçların ölümüne ve diğer mahsullerin veriminin çok düşmesine sebep olmaktadır. Mn eksikliği görülen hallerde, bitkilerin yapraklarına %0,2 -0,5 'lik Mn SO4 eriyiği püskürtülür. Toprağa verilecekse çapa bitkilerinde dekara 5-10 kg., meyve ağaçlarında ise 20 kg. Mn SO4 kullanılır.