Cu (BAKIR): Klorofil teşekkülü, A vitamininin teşekkülünde rolü vardır. Oksidasyon enzimlerinin bileşimine girmektedir. Eksikliği bitki gelişmesini aksatır. CU eksikliğine bilhassa çok kumlu topraklarda yetiştirilen meyve ağaçları ve sebzelerde rastlanmaktadır. Bakır eksikliği bitki gelişmesini aksatmaktadır. Yapraklarda Kloroz arazı meydana gelmekte ileri durumlarda yapraklar dökülüp dallar kurumaktadır. Bakır eksikliği görülen sahalara bakır sülfat verilir. Miktarı dekara 1 -10 kg. arasında değişir. Toprakta bakırın fazla bulunması bitkilere zehir tesiri yapar.