Mo (MOLİBDEN) : Eksikliğinde dekara verilecek 250 gr. kadar sodyum molibdat eksikliği telafi etmeğe kafi gelmektedir. Fazla Mo sığırlarda zehirlenme meydana getirir. Fosfat kayaları ekseriye Mo ihtiva ettiğinden gübre içinde yabancı madde olarak kalan kısımlar Mo eksikliğini telafi etmeye yetebilir.