Ticaret Gübreleri : Azot (N), Fosfor (P2 05), Potas (K2O) Bitki beslenmesinde daha ziyade bu üç elementin eksikliği hissedilir. Bu ismin yanında kimyevi gübreler, suni gübreler ve inorganik gübreler diye de isimlendirilirler. Gübreler ihtiva ettikleri elementlere göre tasnif edilir. Yalnız bir besin maddesi ihtiva edenlere basit gübreler, iki veya daha fazla besin maddesi ihtiva edenlere karışık veya kompoze gübreler denmektedir.
A-1) Basit Gübreler: Bunlar üç kışıma yarılır;
a) Azotlu Gübreler,
b) Fosforlu Gübreler,
c) Potaslı Gübreler.