Kısıtlı Sulama

Tarımda devamlılığı ve kararlılığı sağlayan, bunun yanında diğer tarımsal girdilerin etkinliğini arttıran ve birim alandan yüksek verim sağlayan tarımsal girdilerden biridir.

Sulama : Tarımda devamlılığı ve kararlı

Devamı
  • 0